Hướng Dẫn

TẢI ỨNG DỤNG

TraderBell là dịch vụ cho nền tảng di động, được phát triển trên cả hai hệ điều hành IOS và ANDROID.
Bạn có thể truy cập kho ứng dụng tương ứng để tải TraderBell miễn phí qua 2 đường link sau:

 

 

KHỞI TẠO & KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

Sau khi đã cài đặt ứng dụng TraderBell. Nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, bạn cần thực hiện các bước sau để khởi tạo và kích hoạt tài khoản:

+ Mở TraderBell và chọn "Đăng Ký".
+ Điền địa chỉ email hợp lệ.
+ Nhập mật khẩu, nhắc lại mật khẩu & chọn "Đăng Ký"

+ Kiểm tra email để nhận mã kích hoạt tài khoản.
+ Nhập mã kích hoạt và chọn "Kích Hoạt"
+ Sau khi kích hoạt thành công, bạn đăng nhập và bắt đầu sử dụng. 

 

ĐIỀU KIỆN NHẬN CẢNH BÁO

Trong quá trình sử dụng, để nhận cảnh báo realtime từ hệ thống TraderBell, smart-phone của bạn phải thỏa mãn:
+ Có kết nối internet.
+ Duy trì đăng nhập TraderBell app.

Ngoài ra cần lưu ý:

Đối với iPhone, khi cài đặt ứng dụng và sử dụng lần đầu, bạn cần cho phép nhận cảnh báo như hình dưới đây:

Đối với smart phone chạy HĐH Android, để thông tin cảnh báo hiển thị trên màn hình khóa, cần đàm bảo thiết lập:
Settings > Sounds and notifications > While locked > Chọn "Hide sensitive content" hoặc "Show all content"

 

 

CÁC TRỢ GIÚP CHI TIẾT

Trong quá trình sử dụng, bạn cần trợ giúp, hướng dẫn từng chức năng cụ thể, xin vui lòng vào Menu chính:  
+ Chọn "Trợ Giúp".
+ Chọn tính năng tương ứng cần giải đáp.

 

 

 

 

 

Copyrights © 2018 All rights reserved | Design by W3layouts