Chính sách sử dụng dịch vụ

PHÍ SỬ DỤNG

Hiện tại, dịch vụ TraderBell hoàn toàn miễn phí!

Chúng tôi mong muốn nhận được phản hồi, góp ý của quý khách hàng để phát triển dịch vụ được tốt hơn!

 

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Dữ liệu và thông tin thị trường
Dữ liệu và thông tin được cung cấp qua TraderBell chỉ mang tính giám sát, theo dõi diễn biến thị trường.
Chúng tôi sẽ rất nỗ lực trong việc đảm bảo sự chính xác và độ tin cậy của thông tin được cung cấp nhưng không cam đoan và không chịu trách nhiệm pháp lý về sự chính xác và độ tin cậy của thông tin (do lỗi cá nhân hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác) cho sự mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ tính không chính xác hoặc bỏ sót nào.

Thông tin cá nhân
Khi đăng ký sử dụng dịch vụ TraderBell, bạn thường phải cung cấp thông tin địa chỉ email, mật khẩu. Mọi thông trên đều được mã hóa bảo mật. Chúng tôi có thể dùng địa chỉ email để liên hệ với bạn trong trường hợp cần thông báo cho bạn những thông tin quan trọng, những cảnh báo hay thông báo về dịch vụ.

Bảo mật và pháp lý
Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.
Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

 

 

 

Copyrights © 2018 All rights reserved | Design by W3layouts